kindergarten joke

Go down

kindergarten  joke Empty kindergarten joke

Post  Rynn on Wed Dec 12, 2007 8:24 am

呢d係我小學時期聽返黎既笑話,而家諗返起都覺得ok搞野
有d係咁既:

自從阿媽過左新~加坡之後,屋企就無晒幸福~傷風素,亦都無晒生命~麵包
從此阿爸就成日出旺角叫雞~蛋仔,阿哥就成日同阿妹係間房度做愛~心朱古力
家姐為左呢件事,唔開心到上天台跳樓(扭)~腰舞,弟弟就日日都同二姐沖涼~茶
阿哥又成日落街汁胸圍(維)~他奶盒,又成日係間房度同細佬搞基(機)~關槍

另一類係咒人既

1.xxx(任何人名)未夠18歲,學人渣飛機,跌落坑渠汁玻璃,返到屋企唔服氣,
打爛部電視機,痾臭屁,阿媽以為留(唔識打)煤氣,原來衰仔放臭屁
2.xxx(任何人名)未夠18歲,學人玩柔道,比人打到扑扑脆,碼麗醫院唔收佢,
屯門醫院醫死佢,xxx(任何人名)為左紀念佢,買條底褲粒住佢
3.xxx(任何人名)坐飛機,跌落黎,慘玻璃,返到屋企唔服氣,打爛電視機,打爛收音機,
 「呯lin bom林」放臭屁,臭過無比石油氣
4.xxx(任何人名)個屁,震天又震地,穿過墨西哥,沖向義大利.意大利個總統好犀利,派個科學家,
  驗佢個屁,原來尋晚食咗六斤番薯皮
5.xxx(任何人名),成晚搬階磚,賺咗五分錢,買舊咸酸.食咗吾自在,成晚揸春袋,切成一塊塊,
  走去街邊派,派剩一條毛,執翻屋企透煤爐.
6.xxx個頭,大過五層樓, XXX個手,細過荷蘭豆,XXX既屎忽疴豆豆。
7.xxx拍拖,拍到新加波,上到茶樓無位坐,坐人膝頭哥,翻到屋企唔服氣,嘰嘰咕咕放臭屁

今天天氣beautiful,阿媽叫我買apple,點知去左disco,識左幾個girl,生左幾堆animal

肥佬肥滕滕,買舊豬肉去拜神,行到半路屎忽痕,返到屋企瓜老襯。

我 校 女 生 一 回 頭 , 嚇 死 河 邊 果隻 牛 。     
我 校 女 生 二 回 頭 , 全 校 男 生 一 齊 嘔 。
我 校 女 生 三 回 頭 , 全 球 色 魔 齊 跳 樓 。
我 校 女 生 四 回 頭 , 黃 河 從 此 不 再 流 。
我 校 女 生 五 回 頭 , 大 慶 油 田 不 出 油 。
我 校 女 生 六 回 頭 , 浮 游 生 物 不 浮 游 。
我 校 女 生 七 回 頭 , 碧 咸 轉 打 乒 乓 球 。
我 校 女 生 八 回 頭 , 和 尚 洗 頭 用 飄 柔 。
我 校 女 生 九 回 頭 , 豬 排 侵 佔 我 地 頭 。
我 校 女 生 十 回 頭 , 人 人 逃 離 這 地 球 。

我校男生一轉身,出街比人打鑊甘
我校男生二轉身,全球婦孺震騰騰
我校男生三轉身,克林頓愛上拉登
我校男生四轉身,自由神像現裂痕
我校男生五轉身,奧雲變成八兩金
我校男生六轉身,全港師奶要離婚
我校男生七轉身,色魔從此去賣柑
我校男生八轉身,恐龍再生襲市民
我校男生九轉身,菲傭唔返菲律賓
我校男生十轉身,人人變成外星人
Rynn
Rynn
lvl 50
lvl 50

Posts : 314
Join date : 2007-12-03
Age : 30

View user profile http://psdc-b16ce.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum